TEL (+356) 2778 1919 
NSFX ile Gerçek Hesap açınız

Regülasyon

NSFX Kayıtlı Aracılık

NSFX Denetleme & Lisans

NSFX Ltd. holds a Category 3 investment services License no. issued by the Malta Financial Services Authority (The MFSA). The Authority was set up by special Act of Parliament, the Malta Financial Services Authority Act. It is a fully autonomous public institution and annually reports to the Maltese Parliament. The MFSA has taken over the supervisory functions previously carried out by the Central Bank of Malta and the Malta Stock Exchange and is the single regulator for financial services in Malta.

Malta Finansal Servisler Kurumu Malta'daki tek finansal hizmet denetleyicisidir. Özel Parlemento Yasası, Malta Finansal Hizmet Kurumu tarafından kurulmuş olup önceden Malta Merkez Bankası, Malta Döviz Değişim ve Malta Finansal Servis Merkezi tarafından yürütülen denetimsel işlevleri üstlenmek üzere 1988 yılında, 1994 ve 2002 yıllarında değişikliğe uğramıştır. Kurum, tamamen bağımsız bir kamu kuruluşu olup yıllık planda Parlementoya rapor sunmaktadır.
NSFX Ltd, Avrupa Piyasasının Finansal Gereçler Yönetmeliğine(MiFID) uygundur. Avrupa Eknomik Topluluğu (EEA) bünyesinde yatırım hizmetleri için uyumlu bir denetleyici ortam sunmaktadır. MiFID'im temel amaçları finansal şeffaflığı zenginleştirmek, rekabeti arttırmak ve yatırım servislerinde daha büyük müşteri koruması sağlamaktır.

Denetime tabi bir finansal kuruluş olarak NSFX, sermaye istihkak oranlarına ilişkin koşulları ile ilgili Avrupa normlarına tam olarak uygunluk gösterdiğini ıspatlamak için aylık raporlar sunmak durumundadır. Müşteri fonları NSFX'in kendi fonlarından ayrı tutulmaktadır. Malta, 1994 yılının Eylül ayında para aklama ve fon terorizmine karşı bir takım yasaları yürürlüğe sokmuştur. Maltalı bir kuruluş olarak NSFX Ltd , söz konusu yasa ve yönetmeliklere tam olarak uymakla sorumludur.

NSFX LTD, EEA ve aşağıdaki, NSFX Limited'e ülkelerinde sınırdışı yatırım hizmetleri sunmayı onaylayan, düzenleyici kurumlar tarafından yetkilendirilmiştir:

United Kingdom - Registration Number: 595195
Finansal Hizmetler Otoritesi (FSA), bağımsız hükümet-dışı bir kurum olarak, Finansal Hizmetler ve Piyasalar Aktı 2000 tarafından yetkilendirilmiştir. Finansal hizmetler sanayii tarafından garatilenmiş ve finanse edilmiştir.
Germany - Registration Number: 131055
Bankaları, finansal servis sağlayıcıları, sigorta taahütleri ve menkul kıymetler ticaretini kontrol eden Federal Finansal Kontrol Otoritesi (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin). Finansal kontrolun hedefi Alman finans piyasasında düzgün işlem, istikrar ve dürüstlüğü temin etmektir.
France - Registration Number: 74397
Fransız İhtiyat Kontrol Otoritesi (Autorité de Contrôle Prudentiel - ACP), yönetim otoritesi olarak, Fransa'daki bankalar ve sigorta şirketlerinin faaliyetlerini denetlemektedir. Fransa merkez bankası, Banque de France'ın nezaretinde faaliyet göstermektedir.
Italy - Registration Number: 3597
İtalyan finans ürünleri piyasasının kontrol otoritesi; yatırımcıları korumayı ve piyasanın ektinlik, şeffaflık ve gelişimini hedeflemektedir.
Spain - Registration Number: 3354
The Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), İspanyol Menkul Kıymetler Piyasasının ve bu piyasaların diğer katılımcılarının faaliyetlerini denetleme ve teftiş etmeden sorumlu bir kurumdur. Menkul Kıymetler Piyasası Kanunu tarafından, İspanyol finans sisteminin kapsamlı reformlarını gerçekleştirmeyle yetkili bölümü olarak kurulmuştur.
Denmark - Registration Number: 9221
The Danish FSA, Ticaret ve Büyüme Bakalığı'nın ve Finansal Ticaret Konseyi'nin sekreteryası olarak hareket eden, Danimarka Menkul Kıymetler Konseyi ve Para ve Emeklilik Paneli'nin bir bölümüdür.
  • Likiditemiz:
  • NSFX is regulated by the Malta Financial Services Authority (License Number IS/56519). RISK WARNING: Trading in Forex and Contracts for Difference (CFDs), which are leveraged products, is highly speculative and involves substantial risk of loss. It is possible to lose all your capital. Your capital is not guaranteed and may go down as well as up. Therefore, Forex and CFDs may not be suitable for all investors. Only invest with money you can afford to lose. So please ensure that you fully understand the risks involved. Seek independent advice if necessary.NSFX Ltd. does not provide its services to citizens of the US. Copyright © 2012-2017 NSFX Bütün Hakları Saklıdır. |
    * İnternet sitesinde verilen tutarlar döviz değişim oranlarından etkilenebilir; bu yüzden fiyat hareketleri yatırımlarınızı da aynı şekilde etkileyecektir.
    NSFX Ltd, Malta, 168 St Christopher Street, Valletta VLT 1467, MALTA adresinde kayıtlıdır. | Şirket Sicil Numarası: C/56519 MFSA Lisans Numarası: IS/56519